Nejčastější dotazy

1Cena 1m3 teplé vody je v různých bytech různá.

Dotaz: Bydlíme v bytovém domě, ve kterém se centrálně připravuje teplá voda pro všechny bytové jednotky. Při ročním vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytů jsem zjistili, že cena 1m3 teplé vody je v různých bytech různá, navzdory faktu, že všichni berou teplou vodu z jednoho zdroje. Je to vpořádku?

Odpověď: Způsob rozúčtování ohřevu TUV detailně řeší vyhláška 372/2001 Sb, konkrétně § 5, cit.
(1) Náklady na poskytování teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady
na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu.
(2) Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody rozdělí vlastník na složku základní
a spotřební. Základní složka činí 30 % a spotřební složka 70 % nákladů.
(3) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.
(4) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných
u konečných spotřebitelů.

Z výše uvedeného vyplývá, že tím že se ohřev rozúčtovává zčásti podle m2 obytné plochy a zčásti podle náměrů na bytových vodoměrech, dochází k velmi značným rozdílům v cenách 1m3 teplé vody, rozdíly mohou být až pětinásobné.

2Způsob rozúčtování tepla a ohřevu TUV.

Dotaz: Způsob rozúčtování tepla a ohřevu TUV je řešen vyhláškou 372/2001 Sb a je pro rozúčtovatele závazný.
Je možné se v domě na shromáždění společenství vlastníků dohodnout na jiném způsobu?

Odpověď: Ano, je to možné ovšem za předpokladu, že s jiným způsobem souhlasí 100% vlastníků v domě
(v jednom SVJ). V případě, že po odsouhlasení dojde ke změně vlastnických práv a tedy i ke změnám v členské základně SVJ, je nutno získat souhlas nového člena. Nesouhlas byť jen jediného vlastníka je důvodem k tomu,
aby rozúčtovatel postupoval dle zákonné úpravy.

3Neziskové organizace a finanční úřad.

Dotaz: Jsou neziskové organizace povinny registrovat se na místně příslušném Finančním úřadě?

Odpověď: Neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání
ale za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Jedná se o např. nadace, občanská sdružení, společenství vlastníků , registrované církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti apod. Registrace u příslušného Finančního úřadu je povinná tehdy, nastanou-li zákonné důvody
pro registraci.

Chci odeslat dotaz

Vysvětlivky ke správnému zaslání dotazu

 • 1

  Přesvědčte se, zda Váš dotaz není
  už zodpovězen v nejčastějších dotazech.

 • 2

  Pokud Váš dotaz není zodpovězen, vyplňte prosím formulář s Vaším dotazem.

 • 3

  Na Vámi uvedený email zašleme odpověď.

Dotazníkový formulář