Ekonomický servis

Ekonomický servis

Poskytujeme komplexních služby v oblasti účetnictví. Kvalitně a spolehlivě zpracujeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví), daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), mzdy a personální agendu. Poskytujeme daňové
a ekonomické poradenství a nabízíme i kompletní rekonstrukci účetnictví. V případě potřeby klienta zastupujeme společnost na jednáních s úřady státní správy a jsme schopni komunikovat
v anglickém jazyce.

Vedení účetnictví

Vedeme daňovou evidenci i účetnictví společnosti, zpracujeme veškeré typy přiznání, které jsou fyzické či právnické osoby povinny podávat, ...

O vedení účetnictví

Mzdová problematika

Poskytujeme služby zahrnující veškerou mzdovou agendu, přizpůsobujeme se stále se měnící legislativě, poskytujeme i průběžné konzultace...

O mzdové problematice

Daňová problematika

Zpracujeme veškeré typy daňových přiznání, nabízíme i kompletní rekonstrukci účetnictví, veškeré zastupování na úřadech...

O daňové problematice

Správa domů a bytů

Správa domů a bytů

Poskytujeme komplexních služby v oblasti správy domů a bytů. Nabízíme svým klientům pomoc při řešení provozních záležitostí nemovitostí, jako je zprostředkování smluv energií. Pomůžeme Vám odstranit technické situace vzniklé s provozem nemovitosti, kompletní vedení účetnictví a vypracování podkladů pro právní jednání.
V případě potřeby klienta zastupujeme společnost na jednáních s úřady státní správy a jsme schopni komunikovat
v anglickém jazyce.

Provozní záležitosti

Kontrolujeme správnost došlých faktur, zajišťujeme uzavírání smluv s dodavateli elektrické energie, plynu, vody...

O provozní záležitosti...

Technická oblast správy

Pomůžeme vám se zprostředkováním revizí, odstranění závad, řešení havarijních stavů
v domě, návrhu plánu oprav...

O technické oblasti...

Ekonomická část správy

Zpracováváme kompletní účetnictví spojené
s provozem nemovitosti včetně předkládání přehledů...

O ekonomické části...

Právní část správy

Tvorba právní dokumentace, změny v zápisech
v obchodním rejstříku, změna podnikatelského statutu, tvorba žalobních návrhů.

O právní části správy

Expat services

Expat services

We provide a range of services supporting the finance and accounting of your business. We provide the complete guidance in establishing all kinds and types of business or non profitable companies. About expat services